PIC Programming

Een nieuwe hobby is het expirimenteren met PIC processors. Ik heb een lichtkrant gebouwd van 32 kolommen met behulp van schuifregisters en een picprocessor. De grootste uitdaging was het programma voor de PIC. Als beginnend programmeur is het goed gelukt om een werkend programma te krijgen. Op deze pagina zal ik dit project volledig documenteren zodat, mocht iemand behoefte hebben om een goedkope lichtkrant te bouwen, alle informatie beschikbaar is.