Ambient light switch

Dit is een schemerschakelaar voor een ledsnoer of een paar witte leds. Deze moeten gaan branden als het donker is.

We gebruiken een LM393 als voltage comparator. De + pin komt aan een spanningsdeler met twee weerstanden. de - pin aan een spanningsdeler met een weerstand en een LDR. De LDR hangt aan de positieve voedingsspanning. Als licht op de LDR valt is de weerstand laag en de spanning op de -pin daardoor hoog.
Zonder licht is de weerstand van de LDR hoog en de spaning aan de -pin laag. Als - lager dan + dan gaat de comparator geleiden, de out-pin is dan laag. Zou je tussen deze pin en de voedingsspanning een LED aansluiten dan gaat deze branden.

De out-pin is een open collector dus deze sinkt stroom. Als deze geleidt dan kunnen we de basis van een PNP transistor laag trekken, deze wordt dan opengestuurd.

We kunnen de output echter ook hoog trekken met een pull-up weerstand. Als de LM393 geleidt dan is de out-pin laag en als hij niet geleidt dan is deze pin hoog. Nu kunnen we een PNP transistor toepassen. Dit keert de werking van de schakeling om dus moeten we de spanningsdeler met de LDR omdraaien, de LDR komt aan min

We kunnen in plaats hiervan ook de spanningsdelers verwisselen, de LDR spanningsdeler komt dan aan de + pin en vice versa.

download schema